Prezydent i poseł rozmawiali o drogowych inwestycjach

17 lipca 2017


W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Prezydenta Miasta Radomsko Jarosława Ferenca z  Poseł Anną Milczanowską wzięli również udział kierownik radomszczańskiego rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Szkup, radni klubu PiS Andrzej Kucharski, Tadeusz Kubak, a także dyrektor biura poselskiego Anny Milczanowskiej Bartłomiej Biskup oraz zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Tadeusz Chejduk.

Rozmowy dotyczyły najważniejszych inwestycji drogowych, które rozpoczną się w Radomsku jeszcze w tym roku. Głównym tematem była budowa skrzyżowania Krakowska-Piastowska-Brzeźnicka oraz budowa ronda przy Miejskim Domu Kultury. Prezydent poinformował, że przed rozpoczęciem prac wspomnianego ronda, powinny zostać przeprowadzane prace związane z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Żeromskiego, co pozwoliłoby na rozwiązanie problemów związanych z podtopieniami, które obecnie są bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Budowa ronda przy Miejskim Domu Kultury rozpocznie się jeszcze w tym roku.

To niejedyny temat, który został podjęty podczas dzisiejszego spotkania. Budowa autostrady A1 – prace rozpoczną się w połowie przyszłego roku – spowoduje zwiększony ruch na terenie miasta. Nie przypadkowo rozmawiano zatem o poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Poruszono kwestię budowy chodnika przy ul. Narutowicza, czy też  przejścia przy skrzyżowaniu na ul. Jagiellońskiej. Prezydent otrzymał zapewnienie od przedstawiciela GDDKiA o tym, że skrzyżowanie jak i chodnik są projektowane.

Kolejnym punktem podczas dzisiejszej rozmowy była przebudowa ulicy Brzeźnickiej, a dokładnie odcinek od ulicy Kukuczki do ulicy Łódzkiej. Prezydent przypomniał o zabezpieczeniu środków na pokrycie przebudowy wspomnianego odcinka w wysokości 28 mln złotych. Urząd Miasta Radomska jest w posiadaniu dokumentacji na projekt przebudowy ulicy Brzeźnickiej, stąd prośba o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Ulica Brzeźnicka miałaby zostać poddana generalnej przebudowie, która objęłaby m.in. budowę sieci kanalizacyjnej oraz wymianę oświetlenia. Ta inwestycja wpisuje się w Transeuropejską Sieć Transportowa – TEN-T, która jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. Z pewnością przeprowadzenie tych prac zmniejszyłoby narażenie obszarów miejskich na ujemny wpływ przebiegającego transportu drogowego, co jest jednym z priorytetów tego TEN-T.

Prezydent Jarosław Ferenc liczy, że dzisiejsze spotkanie  zwołane z jego inicjatywy przyczyni się do współpracy, aby zbliżający się czas kluczowych remontów i dużych inwestycji w zakresie infrastruktury, który czeka Radomsko przebiegł spokojnie i nie przysporzył zbyt wielu uciążliwości mieszkańcom.