PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

13 września 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 05.09.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.30.2016.JK dotycząca budowy i przebudowy gazociągu na działkach nr ew. 178/5, 178/12, 178/14 i 178/4 obręb 26 położonych w rejonie ulicy Tysiąclecia w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).