Prezydencki projekt bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i uczniów

17 listopada 2017


Dzisiejsza konferencja w Urzędzie Miasta Radomska poświęcona była projektowi dotyczącemu wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta. Projekt został złozony przez Prezydenta Jarosława Ferenca.

Prezydencki projekt przewiduje bezpłatne przejazdy dla dzieci i uczniów do momentu zakończenia przez nich nauki. Jeżeli projekt uchwały zostanie pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Radę Miejską podczas najbliższej sesji, a w następnej kolejności przez służby prawne Wojewody Łódzkiego wówczas nowe uprawnienia w komunikacji miejskiej zaczęłyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Warto przypomnieć, że do tej pory z bezpłatnych przejazdów mogły korzystać jedynie dzieci do lat czterech.

Złożony przez Prezydenta Jarosława Ferenca projekt uchwały przewiduje również dotychczasowe ulgi dla tych kategorii i dla tych grup pasażerów, którzy do tego czasu byli i nadal są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów.

Główne cele wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla mieszkających w Radomsku dzieci i młodzieży szkolnej to:
- zachęcenie młodych mieszkańców Radomska i wypracowanie przyzwyczajenia do korzystania z komunikacji miejskiej,
- dążenie do zwiększenia liczby pasażerów miejskiego operatora komunikacyjnego,
- uczynienie Radomska miastem przyjaznym i otwartym, a także konkurencyjnym w stosunku do sąsiednich miejscowości.