Prezydenci obejrzeli wyremontowane drogi

12 lipca 2016


Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wraz z wiceprezydentem Jackiem Belką skontrolowali ulice na, których w ostatnim czasie miasto przeprowadziło remonty.

Świeżo wyremontowane nawierzchnie ulic służą już mieszkańcom, którzy od wielu lat mieli utrudniony dojazd do swoich domów.

W ramach remontów została wykonana nawierzchnia ulic: Jaworowej na odcinku 280 metrów, ul Nowej – 350 metrów i Jacka Soplicy - 120 metrów.

Natomiast wspólna inwestycja urzędu miasta i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przyniosła efekt w postaci kompleksowej naprawy drogi:  Batalionów Chłopskich na odcinku 600 metrów , ul. św. Rocha – 600 metrów oraz Jeżynowej – 550 metrów.

W trakcie oględzin właściciele posesji, którzy mieszkają przy wyremontowanych drogach dziękowali prezydentowi, że w końcu doczekali się remontów.

Koniec powyższych zadań nie oznacza koniec pracy. Podczas kontroli prezydenci zauważyli konieczność udrożnienia przepustów odwadniających i rowów melioracyjnych.