Premiera filmu "Inka" w Radomsku

22 lutego 2017


Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, 28 lutego 2017 r. (wtorek) w Łodzi i Radomsku odbędą się premierowe pokazy filmu poświęconego sanitariuszce Danucie Siedzikównie „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”, w reżyserii Jacka Frankowskiego.

Producentem filmu są Lasy Państwowe, z którymi „Inka” miała pewien związek – jej ojciec Wacław Siedzik był leśnikiem. Film przypomina postać Siedzikówny i innych żołnierzy mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, dowodzącego zgrupowaniem V Brygady Wileńskiej. Godzinny dokument zawiera szereg wywiadów z członkami rodziny „Inki”, żołnierzami AK-WiN i historykami.

Łódzki pokaz odbędzie się o godz. 12.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 100/102. Wykład wprowadzający wygłosi dr Tomasz Toborek, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Łodzi.

W Radomsku projekcja rozpocznie się o godz. 11.00 w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego przy ul. Narutowicza 1. Połączona będzie z wykładem Pawła Kowalskiego (OBEN IPN w Łodzi) pt. „…W walce tej trwać jest naszym obowiązkiem…” Historia żołnierzy II konspiracji.

Po raz kolejny łodzianie będą mieli możliwość zapoznania się z filmem 1 marca o godz. 17.00 w Muzeum Kinematografii (pl. Zwycięstwa 1). Przygotowany przez łódzki IPN pokaz rozpocznie prelekcja Pawła Kowalskiego (OBEN IPN w Łodzi).
Wstęp na każde z powyższych wydarzeń jest wolny.

Projekcje wpisują się w regionalne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (lodz.ipn.gov.pl).

INKA