PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

16 grudnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 12.12.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.44.2016.AS dotycząca inwestycji polegającej na eliminacji zagrożeń środowiskowych i poprawie wizerunku rzeki Radomki – etap II: odbudowa koryta rzeki Radomki od ul. Reymonta km 7+238 do km 3+073 (do granicy administracyjnej miasta Radomsko), oraz odbudowa kanału deszczowego (która będzie polegać na budowie kanału deszczowego) dla odwodnienia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Żeromskiego z odprowadzeniem wód do rzeki Radomki, na działkach nr ewid. 4, 72/4, 72/3, 73, 208/8, 208/6, 194/2, 175/7, 194/1 obręb 18 Radomsko, 2/12, 2/9, 94/1, 124, 123/1, 125, 212, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 244, 246/2, 247, 248 obręb 25; 6/4, 77, 78, 79, 82, 86/2, 87, 88, 2/2, 2/1, 4/1, 5/1 obręb 26; 190, 191, 189, 210, 211, 214, 215, 219, 223, 226, 227, 228, 229/4, 230, 233, 234, 235, 126, 237, 238, 239, 240, 241/2, 243, 192, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/2, 225/1, 226/1, 227/1, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94/2, 94/1, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84/2, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77/3, 76/1, 75, 74/2, 73, 72, 71, 70, 69/2, 69/1, 68, 67, 66/2, 66/4, 65, 64, 63, obręb 29; 22/5, 23/3, 26, 36/1, 37, 40/1, 41, 42, 46, 59, 60, 61, 62, 68, 73, 74, 119/2, 119/3, 290/20 obręb 30; 37, 36/2, 36/1, 34/3, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 35 obręb 34; 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 obręb 28  w rejonie ulic: Reymonta, Brzeźnickiej, Żeromskiego, Piłsudskiego, Targowej, Mokrej, Podleśnej w Radomsku.