Prezydent Miasta Radomska informuje

18 grudnia 2015


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) na tablicy ogłoszeń są wywieszane „Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę”. Z treścią wykazów można zapoznać się w Urzędzie Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5 ( III piętro) oraz na stronie internetowej Miasta Radomsko www.radomsko.pl