Pracowity dzień w radzie

27 czerwca 2019


Dziś odbyły się aż trzy komisje działające przy Radzie Miejskiej w Radomsku. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Budżetowa oraz Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

Na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, kórej przewodniczył Paweł Kałdoński, przedstawione zostały informacje Komendy Powiatowej Policji w Radomsku na temat stanu bezpieczeństwa miasta za 2018 r. w tym te o wykrywalności przestępstw m.in. kryminalnych na poziomie (81,3%) najwyższym od kilkunastu lat oraz informacje Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomsku o stanie bezpieczeństwa publicznego za 2018 r. z ogólną konkluzją o wzroście ilości zdarzeń w ostatnich dwóch latach i dobrej współpracy państwowej i ochotniczej straży. Komisja jednogłośnie przegłosowała projekty uchwały budżetowej na rok 2019 i w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska oraz o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku (do trzech z gwarancją środków na 5 lat). W sprawach różnych Robert Lewandowski, radny miejski, podjął temat reorganizacji ruchu drogowego na ulicach Miła i Batorego, przedstawiając wniosek mieszkańców, sprzeciwiających się owym zmianom. W związku z tym wywiązała się dyskusja z udziałem radnego, wiceprezydenta Jacka Belki, komendantów policji i straży, a jej efektem stał się wniosek o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o opinię w tej sprawie, który przegłosowany został jednogłośnie.

Na komisji budżetowej radni debatowali m.in. na temat udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu przy przebudowie ulic powiatowych na ul. Jagiellońskiej i Wyszyńskiego. Rozmawiali również na temat rozwiązań w związku z kończącą się umową na dodatkowe etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku. Za optymalną uznali wersję zakładającą 3 etaty dla dzielnicowych.

Na Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Jednym z nich był wniosek o zmiany w budżecie, które umożliwiłyby przystosowanie boiska przy ul. Brzeźnickiej do wymogów III-ligowych rozgrywek. Środki mają zostać przeznaczone na budowę trybuny dla kibiców przyjezdnych oraz usprawnienia w postaci budowy odpowiednich wiat dla rezerwowych, wiaty dla mediów i wydzielenia miejsca dla sędziów.