Prace interwencyjne

21 lutego 2017


Urząd Miasta Radomska informuje, że w dniu 20 lutego 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miasta a Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku, dotycząca zatrudnienia od 1 marca 2017 r. trzech osób w ramach wykonywania robót publicznych na terenie miasta.

Zatrudnienie osób umożliwi stworzenie tzw. ,,grupy interwencyjnej”. Zadania jakie będą realizowali pracownicy interwencyjni będą zależały od pory roku. Zimą będzie to odśnieżanie, skuwanie lodu czy posypywanie chodników piaskiem. Natomiast od wiosny do jesieni, będą to drobne naprawy np. nawierzchni dróg, chodników, a także usuwanie z chodników trawy, chwastów, przycinanie trawników, oczyszczanie ścieżek rowerowych itp.