Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

19 czerwca 2017


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił kolejny konkurs, który ma ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy przed trzecimi urodzinami dziecka.

Konieczność opieki nad małym dzieckiem jest jedną z najpowszechniejszych przyczyn odkładania w czasie powrotu do pracy. RPO WŁ na lata 2014-2020 zmierza się z tym problemem, proponując wsparcie w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pomoc polega na dofinansowaniu tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej (żłobki, kluby dziecięce, opiekun dzienny), jak i pozainstytucjonalnej (niania). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie  się  30 czerwca a zakończy się 10 lipca br. Szczegóły naboru na znajdują się na stronie.