Powodzenia ósmoklasistom!

16 kwietnia 2019


Wczorajsze egzaminy ósmoklasistów odbyły się bez większych komplikacji. Ostatnie klasy szkoły podstawowej zdawały język polski, dziś królowa nauk - matematyka.

Mimo trwającego od 8 kwietnia strajku nauczycieli udało się skompletować składy członków wszystkich komisji egzaminacyjnych. Tak samo jak w przypadku egzaminów gimnazjalistów szeregi komisji zasiliły osoby z uprawnieniami pedagogicznymi, niepracujące w zawodzie, wyszukane przez samorząd. Są to m.in. pracownicy urzędu miasta, biblioteki miejskiej, starostwa powiatowego czy MOSiR-u.

Egzamin ósmoklasistów jest efektem ostatniej reformy edukacyjnej, która wydłużyła czas nauki w szkole podstawowej i wyeliminowała gimnazjum z roli pośredniczego szczebla między "podstawówką", a liceum. W praktyce zatem egzamin ósmoklasistów zastępuje egzamin gimnazjalistów w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W Radomsku przystąpiło do niego 442 uczniów.

Jutro ósmoklasiści zdawać będą nowożytny język obcy.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i połamania piór!