Posiedzenie Zespołu ds. problemów sieci drogowej

23 sierpnia 2016


 W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zespołu ds. problemów sieci drogowej na terenie miasta Radomska, w którym uczestniczyli: Prezydent MIasta pan Jarosław Ferenc, zastępca Prezydenta Miasta pan Jacek Belka, pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji, przedstawiciel Stowarzyszenia Taksówkarzy i przedstawiciel Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podczas dyskusji poruszono tematy utrzymania zieleni i porządku w pasach drogowych, podtopień występujących w mieście po gwałtownych ulewach, dróg wewnętrznych i parkingów należących do Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz propozycję  rozszerzenia strefy objętej monitoringiem w mieście.