Porządkowanie Jagiellońskiej

11 lipca 2017


Rozpoczęto porządkowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej obok Szpitala Powiatowego w Radomsku. Powstanie tam park, miejsce odpoczynku i rekreacji.

Teren przy ul. Jagiellońskiej porządkują pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta Radomsko. Wykarczują też wyznaczoną do usunięcia zieleń. Następny etap przygotowywania terenu polegać będzie na jego odgruzowaniu i likwidacji zwałów ziemi.