Portret Miasta

7 marca 2016


„Portret Miasta” w trzech kategoriach:

konkurs literacki, plastyczny, etiuda filmowa

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 750. rocznicy lokacji Miasta Radomska,
którym patronuje patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
 
Celem konkursu jest, uczczenie 750. rocznicy lokacji Miasta Radomska, wzbogacenie wiedzy o naszym mieście i jego
promocja, rozbudzenie zainteresowania historią i teraźniejszością miasta; kształtowanie emocjonalnej więzi z „małą ojczyzną”, inspirowanie uczestników do aktywności twórczej,
rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników konkursu, umożliwienie zaprezentowania własnej
twórczości.