Porozumienie miasta i policji

21 grudnia 2015


Spotkanie wigilijne w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku było okazją do podsumowania dobrej współpracy i podpisania porozumienia w sprawie dofinansowania patroli ponadnormatywnych w roku 2016. Porozumienie podpisali komendant Krzysztof Michalski i prezydent Wiesław Kamiński.

- Radomszczanie mogą czuć się bezpieczni - zapewniał komendant Krzysztof Michalski - Współpracę z miejskim samorządem cenimy sobie wysoko. Dodatkowe etaty dzielnicowych i patrole ponadnormatywne finansowane z miejskiego budżetu to dobre rozwiązanie, które pomaga nam osiągać jedne z najlepszych wyników wśród 22 komend w garnizonie łódzkim.

- Wasza służba na rzecz mieszkańców Radomska i całego powiatu zasługuje na wzorową ocenę. Chcemy kontynuować tę dobrą współpracę - mówił Wiesław Kamiński, prezydent miasta.

Na podstawie podpisanego porozumienia na 2016 rok miasto przeznaczy z budżetu kwotę 246 tys. zł na sfinansowanie dodatkowych patroli policji, jakie pracować będą w Radomsku.

Przedświąteczne spotkanie było okazją do przekazania sobie wzajemnie najlepszych życzeń.