Por. Józef Stachura mianowany na stopień kapitana

21 sierpnia 2017


Dziś w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień oficerski żołnierzowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego Józefowi Stachurze.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2017 roku por. Józef Stachura został mianowany na stopień kapitana Wojska Polskiego. Akt mianowania wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim ppłk Piotr Stelmaszczyk. Gratulacje oraz wyrazy uznania kapitanowi  Stachury złożyli: Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc, wiceprezydent Małgorzata Kańska-Kipigroch i Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku Łukasz Więcek.

Podczas uroczystości obecny był m.in. przewodniczący Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP pułkownik Mieczysław Orzełek.

- To my nie godziliśmy się na to, że żołnierzy, bohaterów, najlepszych synów ojczyzny nazywano zdrajcami, pachołkami aż wreszcie żołnierzami wyklętymi. Był zamiar, aby o tych żołnierzach nikt nigdy nie słyszał , nic nie wiedział, ale los sprawił, że dziś o tych żołnierzach jest głośno. Dzisiaj się o nich mówi, pisze, stawia się im pomniki oraz tablice. Dziś można powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy żołnierzami wyklętymi.  Takim żołnierzem jest właśnie pan Józef Stachura. Dziś, kiedy jest już w tak poważnym wieku działa jako wiceprezes Zarządu Głównego. W dniu dzisiejszym z okazji awansu życzę Tobie Józefie wiele lat życia  w zdrowiu szczęściu i abyś doczekał następnego awansu – mówił ze wzruszeniem płk Mieczysław Orzełek.

Kpt. Józef Stachura w wieku 16 lat wstąpił do Konspiracyjnego Wojska Polskiego.  Obecnie jako zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego  aktywnie działa wśród młodzieży szkolnej, przekazując historię powstania Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz historię walki żołnierzy o wyzwolenie Polski w II wojnie światowej, ale także te stoczone z NKWD, UB i MO. Ponadto organizuje wycieczki do miejsc, gdzie stoczono walki z hitlerowskim najeźdźcą. Zachęca także młodzież do sprawowania opieki nad miejscami pamięci, jak pomniki i groby pomordowanych żołnierzy. Józef Stachura jest także opiekunem zbiorowej mogiły na cmentarzu parafialnym w Radomsku.