Ponadnormatywne patrole policji

11 stycznia 2017


W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Radomska  została podpisana umowa między Przezydentem Miasta Radomsko a Komendantem Powiatowym Policji w sprawie ponadnormatywnych patroli służb policyjnych.

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest ważnym elementem życia społecznego, dlatego przekazaliśmy 264 tys. zł na działania policji w tym celu - mówił prezydent miasta.

Zgodnie z obowiązującą umową będzie więcej patroli pieszych w służbach ponadnormatywnych, a tylko 25% patroli zmotoryzowanych. Zgłoszenia, które docierały do magistratu od mieszkańców dotyczyły w dużej mierze spraw związanych z zakłócaniem porządku publicznego oraz nieodpowiedniego zachowania w miejscach publicznych w godzinach popołudniowych i nocnych. Niszczenie mienia społecznego to także zauważalne incydenty. Dlatego prezydent przekazał te uwagi komendantowi policji, aby podczas pełnienia swoich obowiązków policjanci zwracali uwagę i patrolowali miejsca zagrożone, wskazane przez radomszczan. Chodzi w szczególności o rejon osiedla Tysiąclecia i znane wszystkim okolice "wielorybka", gdzie dochodzi do różnych wykroczeń.