Ponad pół miliona złotych dla sportu

16 lutego 2017


Trwa podpisywanie umów z klubami sportowymi, które w roku 2017 otrzymają dotacje z Urzędu Miasta Radomska na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu. W tym roku urząd miasta zdecydował przeznaczyć na ten cel ponad pół miliona złotych.

W 2017 roku do urzędu miasta wpłynęło łącznie siedemnaście wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność na terenie Radomska. Po zapoznaniu się z rekomendacjami komisji oceniającej wnioski, prezydent Jarosław Ferenc przyznał dotacje trzynastu klubom, których wnioski spełniały wymogi formalne.

Dotacje otrzymali:

1. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Szóstka” - Szkolenia sportowe w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udziału we współzawodnictwie sportowym - 20 000,00 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „RAP” Radomsko - Od zabawy przez grę do sportowej rywalizacji – wszechstronne szkolenia piłkarskie dzieci radomszczańskich szkół podstawowych - 15 000,00 zł

3. Akademia Karate KYOKUSHIN - Szkolenia sportowe karate - 14 000,00 zł

4. Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko” - Szkolenia sportowe zawodników
i drużyn oraz umożliwienie im udziału krajowym współzawodnictwie sportowym w podnoszeniu ciężarów - 51 000,00 zł

5. Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” - Strzelectwo - sport dla wszystkich - 18 000,00 zł

6. Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko” - Szkolenia sportowe dzieci i udział ich w rywalizacji sportowej w siatkówce - 9 000,00 zł

7. Radomszczańska Szkoła Boksu NOKAUT - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w boksie amatorskim „Boks w ringu, a nie na ulicy” - 14 000,00 zł

8. Międzyszkolny Klub Sportowy JUNAK - Szkolenia sportowe oraz organizowanie zawodów i imprez sportowych w zakresie piłki koszykowej chłopców - 21 000,00 zł

9. Zapaśniczy Klub Sportowy „Radomsko” - Szkolenie sportowe zawodników i drużyn w zapasach w stylu klasycznym - 47 000,00 zł

10. Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko” - Szkolenia i udział w rywalizacji sportowej w tenisie stołowym - 40 000,00 zł

11. Radomszczański Kolektyw Sportowy Uczniowskiego Klubu  Sportowego ZSP nr 1  „MECHANIK” Radomsko - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta, propagowanie roli kultury fizycznej w kształtowaniu sprawności fizycznej oraz rozwijaniu umiejętności społecznych np. wspólna praca, partnerstwo, szlachetna rywalizacja, a także rozwój sportu i osiąganie jak najlepszego wyniku sportowego - 220 000,00 zł

12. Klub Sportowy TYTANI Radomsko - Szkolenia sportowe w zakresie Crossfit i sportów wytrzymałościowo-siłowych - 13.000,00 zł

13. Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” - Szkolenie oraz udział dzieci i młodzieży, seniorów w treningach, obozach i zawodach sportowych w zakresie lekkiej atletyki - 10.000,00 zł

Łącznie 492 tys. złotych.

Niebawem zostanie ogłoszony kolejny konkurs dla klubów sportowych z przeznaczeniem na działania sportowe. Tym razem pula dotacji wyniesie ok 50 tys. złotych.