Ponad 8 mln złotych na radomszczańskie drogi

6 września 2019


Miasto Radomsko znalazło się na liście Funduszu Dróg Samorządowych wraz z dwiema planowanymi w przyszłych latach inwestycjami. Połowa środków na rozbudowę ul. Kraszewskiego i Św. Rozalii oraz przebudowę ul. Piłsudskiego pochodzić będzie z dofinansowania.

Odpowiednio na 1. i 12. pozycji zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych znalazły się dwie inwestycje usytuowane w Radomsku. Na zadanie pn. "Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku" przekazana miastu zostanie kwota w wysokości 6,726 mln zł. Inwestycja obejmie odcinek o długości 1,728 km. Na przebudowę 285-metrowego odcinka ul. Piłsudskiego udało się pozyskać 1,165 mln zł. Obie kwoty stanowią połowę wartości projektów, pozostała część pochodzić będzie z środków własnych.

- Każda kwota dofinansowania to szansa na odciążenie budżetu miasta na poprawę infrastruktury drogowej, dzięki czemu możemy zrobić więcej i sukcesywnie poprawiać stan dróg w mieście. Cieszyć może wysokość kwoty dofinansowania, ale cieszy również skuteczność pozyskiwania funduszy. - skomentował prezydent Jarosław Ferenc.

Przypomnijmy, że gminy mogą złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i oba wnioski złożone przez miasto dofinansowanie otrzymają.