Ponad 1 mln 300 tys. złotych na realizację projektu "KIS Radomsko - W kierunku zmiany"

27 kwietnia 2017


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 pt. „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.

Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 349 418,40 złotych projektu w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi współfinansowanego przez UE z środków EFS w ramach Działania IX 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Radomska poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej.

Uczestnikami projektu będą klienci MOPS w Radomsku zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne.

W ramach realizacji usług KIS zostaną zorganizowane m.in. treningi umiejętności społecznych, warsztaty psychologiczne, doradztwa zawodowego, nauki języka obcego oraz grupy wsparcia.

Projekt będzie realizowany przez MOPS do 30 kwietnia 2019 roku.

Całkowita wartość projektu to 1 587 624,00 złotych.