„Poeci Dziecięcej Radości” w ZSG nr 3

15 marca 2017


9 marca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 3 w odbył się XIII Konkurs Czytelniczy pt „Poeci Dziecięcej Radości”, przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy Annę Sliwakowską i Lillę Rutkowską. W konkursie wzięło udział  10 trzyosobowych  drużyn reprezentujących  radomszczańskie szkoły podstawowe. Dla dzieci przygotowano etap pisemny, ustny i plastyczny.
 

W tym roku bawiono się wierszami Wandy Chotomskiej i Natalii Usenko.Konkurencje pisemne to: „Krzyżówka”, „Rebusy”, „Ryby w wierszu W. Chotomskiej”, „Brakujące rymy”. Uczestnicy mogli wykazać się także umiejętnościami manualnymi przy tworzeniu półprzestrzennych prac plastycznych pt. „Ekologiczny potwór”  technikami mieszanymi. Konkurencje ustne to: „Pytania z treści”, „Cytaty” oraz „Rekwizyty”. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:  przewodnicząca -  p.Anita Janczak - instruktor MBP w Radomsku; członkowie: Anita Rutkowska - nauczyciel PP nr 1 w Radomsku,  Agnieszka Kostrzewa – logopeda ZSG nr 3 w Radomsku, Iwona Jaros – pedagog  ZSG nr 3 w Radomsku.

Wyniki:
I. m. ex aequo: PSP nr 8 (Alicja Życińska, Emilja Woszczyk, Zuzanna Witkowska  ) i PSP nr 4 (Blanka Piotrowska, Wiktor Gonera i Oliwier Habel).
II. m. PSP nr 9 (Zuzanna Nowak, Mikołaj Wojciechowski, Karol Puczkowski)
III. m. ex aequo: PSP nr 1(Daria Rząsawska, Aleksandra Grzywna, Szymon Olczykowski) i PSP nr 6 (Maja Dymu, Wiktoria Kurek, Zuzanna Ościk).

Pozostałym szkołom przyznano wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni książkami.