Piknik profilaktyczny „Chce mi się chcieć”

20 sierpnia 2019


Jak co roku Miasto Radomsko włączyło się w kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł", ogólnopolską kampanię profilaktyczno-edukacyjną. Hasło XIX edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł brzmi „Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.

Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

Członkowie Zespołu Profilaktyki z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku przeprowadzili zajęcia w pięciu placówkach wsparcia dziennego realizując kampanię „ Zachowaj Trzeźwy umysł” jako „Profilaktyczne środy”.

21 sierpnia 2019 roku w środę Miasto Radomsko, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz MOPS serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na Piknik profilaktyczny „Chce mi się chcieć”. Piknik jest zwieńczeniem trwającej od marca do końca czerwca 2019 r. akcji „Profilaktyczne środy” i odbędzie się na terenie świetlicy MOPS przy ul. Narutowicza 155 (parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła) w godz. 15.00-19.00. W programie przewidujemy konkursy, zabawy, animacje i poczęstunek.