Pierwszy rok realizacji projektu Erasmus + w ZSG nr 2 podsumowany

6 października 2016


Dziś w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku odbyło się podsumowanie rocznej realizacji projektu ERASMUS + H.A.P.P.E.N.S.

Świadomi zagrożeń cywilizacyjnych, dyrekcja i nauczyciele ZSG nr 2 podejmują różne działania, aby uchronić młodzież i dzieci przed współczesnymi negatywnymi zjawiskami, wyposażyć je w wiedzę i umiejętności pomagające radzić sobie w życiu, nawet w trudnych sytuacjach.

Jednym z tych działań jest realizowany od września 2015 roku projekt ERASMUS + „Działania promujące zdrowie fizyczne, psychiczne, zdrowe odżywianie i właściwe relacje międzyludzkie (HAPPENS)”.

Dofinansowanie na działania projektowe wynosi 21275,00 euro.

Szkoły partnerskie znajdują się w Hiszpanii (koordynator), Grecji, Irlandii, Walii oraz we Włoszech. Koordynatorami projektu w radomszczańskiej placówce są nauczycielki języka angielskiego: p. K. Wojtala i p. A. Gregorek–Szyszka.

Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia 2017 r.

Najbardziej istotne priorytety zgodne z celami projektu to:
1. Wspieranie szkół w rozwiązywaniu problemu przedwczesnego kończenia nauki przez uczniów z uwzględnieniem wszystkich uczniów (od najniższego do najwyższego poziomu)
2. Wzmocnienie jakości poprzez mobilność i transgraniczną współpracę.
3. Redukowanie rozbieżności w efektach uczenia się, mających wpływ na uczniów defaworyzowanych (w niekorzystnej sytuacji).

W ramach projektu nauczyciele:
- motywują uczniów mających problemy w osiąganiu sukcesu edukacyjnego do poszukiwania obszarów realizacji własnych zainteresowań;
- organizują akcje, projekty, zajęcia dodatkowe umożliwiające uczniom rozwój w dziedzinach artystycznych, sportowych, ekologicznych, promujących zdrowie;
- działają w celu budowania u uczniów poczucia własnej wartości oraz właściwych relacji interpersonalnych w szkole;
- promują współpracę z pracownikami służby zdrowia, osobami pracującymi z młodzieżą i organizacjami sportowymi.

Podczas podsumowania rocznej realizacji projektu uczestniczyli: Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc wraz z wiceprezydent Małgorzatą Kańską-Kipigroch, a także nauczyciele z krajów partnerskich.

Goście uroczystości oraz uczniowie szkoły wysłuchali kilku piosenek o zdrowym trybie życia zaśpiewanych w języku polskim i angielskim oraz obejrzeli prezentację multimedialną zawierającą kompilację zdjęć i filmów z działań realizowanych podczas ostatniego roku. Były to, m.in.: „Dzień zdrowia”, wykład na temat zdrowego trybu życia, akcja ph. „Jabłka dla każdego”, zajęcia o emocjach i uczuciach czy zajęcia aerobiku i zumby.

To tylko niewielka część działań, w których uczestniczą uczniowie „dwójki”. Przed nimi jeszcze cały rok realizacji ciekawych przedsięwzięć.