Pierwsze posiedzenie Rady

8 października 2014


W dniu 7 października 2014r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

Prezydent Miasta Radomsko Pani Anna Milczanowska wręczyła radnym akty powołania na I kadencję 2014-2016.

Radni w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Przewodniczącego Rady, Zastępcy oraz Sekretarza.

Przewodniczącym Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku została Pani Elżbieta Kurowska- Gierasimiuk, Zastępcą został Pan Dariusz Kopeć, a Sekretarzem Pani Joanna Zygalska.