Piękno matematycznej symetrii

5 stycznia 2016


W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 podsumowano projekt „Matematyczne symetrie”, który realizowany był od września do grudnia bieżącego roku. Przy tej okazji zwycięzcy konkursów odebrali nagrody, statuetki i dyplomy.

Przewodnią ideą działania było ciekawe ujęcie edukacji matematycznej. Zorganizowane we wrześniu warsztaty dla uczniów gimnazjum „Dojrzałość, kontra dorosłość” miały zachęcić uczniów do systematycznej pracy i brania odpowiedzialności za własną edukację. W październiku przeprowadzony został turniej dla uczniów klas trzecich, którego celem było usystematyzowanie wiedzy przed próbnym egzaminem. Równolegle odbywał się konkurs na najlepszego matematyka klas trzecich.

Zorganizowana w listopadzie gra terenowa była jednym z zadań projektu edukacyjnego „Symetria w architekturze Radomska”. W jego ramach uczniowie wykonali makiety symetrycznych budowli, plakaty, zdjęcia a także pokazali symetrię w sztuce użytkowej. Powstała również poezja na temat projektu i filmik. W tym samym czasie odbył się konkurs matematyczno-historyczny „Matematyczne potyczki z patronem”. Na ogłoszony w grudniu konkurs „Matematyczna choinka” powstały oryginalne, matematyczne ozdoby choinkowe.

Organizatorzy projektu mają nadzieję, że w dużym zakresie udało się osiągnąć główne jego cele: podniesienie efektywności nauczania, przekonanie uczniów do systematycznej pracy, wyeliminowanie ocen niedostatecznych, lepsza integracja zespołów klasowych, zainteresowanie uczniów matematyką poprzez zwiększenie frekwencji na zajęciach wyrównawczych i rozwijających oraz zainteresowanie młodzieży architekturą miasta Radomska.

Wartością wyjatkową jest niewątpliwie zmobilizowanie uczniów do wspólnej pracy, której efekty można było zobaczyć podczas podsumowania. Również sami uczniowie bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat projektu, co motywuje ich nauczycieli do podejmowania podobnych działań.