PGK wyjaśnia przyczyny awarii

22 lutego 2017


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, iż awaria sieci ciepłowniczej z dnia 20 lutego 2017 r. spowodowana została pęknięciem zamarzniętego przyłącza w opuszczonym domu przy ulicy Pułaskiego oraz pęknięciem na przyłączu przy ulicy Słowiczej.

Przyłącze przy ulicy Słowiczej zostało naprawione dnia 21.02.2017 r., natomiast opuszczony dom zostanie odcięty od sieci w dniu dzisiejszym. Należy zaznaczyć, że sieć przesyłowa w miejscach awarii jest zbudowana z nowoczesnych materiałów preizolowanych i pracuje jak dotąd bezawaryjnie.

Połączenie dwóch naraz wycieków poza siecią przesyłową było trudne do zdiagnozowania, dlatego czas usunięcia awarii był w tym przypadku dłuższy. Użytkownicy sieci ciepłowniczej w ulicy Pułaskiego i w ulicy Piłsudskiego za Urzędem Gminy Radomsko będą mieli wznowione ciepło dziś po południu.

Jednocześnie PGK informuje, że w celu minimalizowania ryzyka powstawania awarii Spółka prowadzi co roku działania konserwacyjne na wadliwych elementach sieci w okresie letnim podczas planowych prac w czasie "letniego postoju remontowego".