PGK pozyskało ponad 6,6 mln zł dofinansowania

30 stycznia 2018


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej pozyskało ponad 6,6 mln złotych dofinansowania na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Radomsku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku złożyło w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

- Wniosek PGK został pozytywnie zweryfikowany i znajduje się na liście podstawowej, co oznacza kwalifikacje do podpisania umowy na dofinansowanie - zauważa prezydent Radomska Jarosław Ferenc. - To jest projekt, o którym mówiło się od dawna. PGK w ubiegłych latach składało wnioski o dofinansowanie tego zadania trzykrotnie, bez powodzenia. Cieszę się, że udało się to obecnemu zarządowi spółki - panu Markowi Glądalskiemu oraz pani Izabeli Michnowskiej, która odpowiada za pozyskiwanie środków zewnętrznych. Cieszy również to, że po raz pierwszy od 2006 roku będzie wykonywana kanalizacja sanitarna w drogach krajowych - podkreśla.

Projekt zawiera osiem ważnych dla miasta zadań m. in.:

  • wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 9,382 km (koszt całkowity zadania netto: 8 311 500,59 zł);
  • dostawa i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (koszt całkowity zadania netto: 1 231 412,90 zł);
  • dostawa i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych (koszt całkowity zadania netto:  921 000,00 zł);  
  • modernizacja ujęcia wody Miłaczki (koszt całkowity zadania netto: 714 210,08 zł).

Całkowita wartość projektu (brutto) wynosi: 13 922 897,05 zł
Całkowita wartość projektu (netto) wynosi: 11 319 428,50 zł

Wnioskowana wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 6 622 358,60 zł (netto) czyli 58 proc. kosztów całości zadania.

Projekt obejmuje przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wymysłówek oraz budowę kanalizacji sanitarnej  w ul. Krakowskiej, co pozwoli na podłączenie nowych mieszkańców na terenie Aglomeracji Radomsko. 

- Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji będzie zakupiony agregat o mocy 400 kW, który w przypadku wyłączenia prądu utrzyma w działaniu całe ujęcie wody na Miłaczkach. Nowy agregat dla Oczyszczalni Ścieków o mocy 800 kW zabezpieczy całą oczyszczalnię przed skutkami braku prądu. Te dwa ważne zadania ujęte we wniosku zabezpieczą miasto Radomsko przed niespodziewanymi awariami związanymi z przerwami w dostawie prądu - wyjaśnia prezes PGK Marek Glądalski.

Ponadto PGK planuje złożenie wniosku na dofinansowanie budowy kanalizacji w ul. Narutowicza i Przedborskiej.

- Działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej są działaniami proekologicznymi. PGK zostało zobowiązane, aby w ciągu kilku następnych miesięcy przygotować program rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie miasta Radomska.  W tym roku będzie inwestować m.in. w wymianę piątego kotła w ciepłowni. Dodatkowo w grudniu 2017 roku został złożony wniosek na wymianę źródła ciepła w bloku socjalnym przy ul. św. Rozalii na ogrzewanie gazowe. Obecnie budowany nowy blok będzie ogrzewany gazowo. Będziemy podejmować także działania, aby wymienić źródła ciepła w innych zasobach spółki TBS na bardziej ekologiczne - zaznacza prezydent Jarosław Ferenc.