Pełnoprawni pierwszoklasiści

10 listopada 2016


Pierwszoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika złożyli uroczyste ślubowanie.

Do grona uczniów PSP nr 5 w Radomsku dołączyli wychowankowie Danuty Kaczmarczyk. Mają już szkolne legitymacje i tarcze. Gośćmi uroczystej akademii byli m.in. prezydent Radomska Jarosław Ferenc, zastępca prezydenta Małgorzata Kańska–Kipigroch, przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gębicz, grono pedagogiczne, uczniowie oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. 

Prezydent życzył dzieciom sukcesów w szkole. Pierwszoklasiści otrzymali też od władz miasta drobne upominki.