Pamięci Andrzeja Pełki

10 grudnia 2017


W Niedośpielinie uczczono pamięć Andrzeja Pełki, górnika poległego w kopalni „Wujek”.

W uroczystościach organizowanych przez Urząd Gminy w Wielgomłynach oraz radomszczańską „Solidarność” uczestniczyli m.in. przezydent Radomska Jarosław Ferenc, poseł Anna Milczanowska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Werner, delegcje górników, przedstawiciele NSZZ "Solidarność" i gminy Wielgomłyny.

Po uroczystej mszy św. delegacje złożyły kwiaty przed obeliskiem przy kościele w Niedośpielinie oraz na grobie Andrzeja Pełki na miejscowym cmentarzu. Na zakończenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielgomłynach młodzież zaprezentowała patriotyczny program.

Pochodzący z Niedośpilina dziewiętnastoletni Andrzej Pełka był najmłodszym spośród dziewięciu górników zastrzelonych przez pluton specjalny ZOMO podczas pacyfikacji kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. Oprócz Andrzeja Pełki polegli – również związany z ziemią radomszczańską Ryszard Gzik oraz Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Joachim Gnida, Bogusław Kopczak, Jan Stawisiński, Zbigniew Wilk i Zenon Zając. Pogrzeb Andrzeja Pełki odbył się 20 grudnia 1981 r. W uroczystościach udział wzięło około 150 osób. Pogrzeb był „zabezpieczany” przez dwa plutony ZOMO, kompanię pułku manewrowego oraz funkcjonariuszy SB.