Pamięć o ofiarach najokrutniejszej z wojen

27 stycznia 2016


W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holocaustu symboliczną wiazanką i zapalonymi zniczami przedstawiciele władz miasta uczcili poległych.
Prezydent Wiesław Kamiński i dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego Wioletta Pal podkreślali znaczenie nie tylko oddawania hołdu ofiarom, a le także przechowywania pamięci o historii i o przodkach. - Musimy głośno o tym mówić, przekazywać młodym pokoleniom wiedzę o naszej historii i o tym jaki los mogą ludzie ludziom zgotować. Wszystko po to, by nigdy się to nie powtórzyło. Mamy piękną, choć bolesną historię, jeśli nie będziemy o niej mówić, wkrótce nikt nie będzie o niej pamiętać - mówił prezydent Kamiński. Wioletta Pal przypomniała, że w ramach rewitalizacji centrum miasta powstanie miejsce przypominająceo wielokulturowej historii Radomska.
   
W tym szczególnym dniu pamięci o ofiarach najokrutniejszej z wojen radomszczańskie muzeum wystosowało apel do radomszczan: 
Zwracamy się z gorącą prośbą o udostępnienie do zbiorów muzealnych wszelkiego rodzaju pamiątek, zdjęć, listów i wspomnień o radomszczanach, którzy w czasie II wojny światowej przebywali w obozach koncentracyjnych. Chętnie przyjmiemy do naszych zbiorów oryginały, ale zadowolimy się także przekazaniem nam materiałów do skopiowania. Jeśli nie posiadacie Państwo typowych pamiątek materialnych a jedynie własną pamięć, również zapraszamy do Muzeum. Nagramy Państwa relację. To także cenne źródło informacji. W ten sposób wspólnie przechowamy pamięć o ofiarach zbrodni na naszym narodzie i przyczynimy się do poznania naszej lokalnej historii.