Pacjent ma swoje prawa

3 listopada 2016


„Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. To hasło kampanii społecznej skierowanej do osób, które napotykają problemy korzystając z opieki zdrowotnej.

 Według Rzecznika Praw Pacjenta, wiedza Polaków o prawach pacjenta jest niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszystkim jest to to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta, centralnego organu rządowego, który został powołany w 2009 roku.

W ramach kampanii „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” przygotowano spoty internetowe opowiadające m.in. o prawie pacjenta do informacji, intymności i godności oraz dostępu do dokumentacji medycznej.

Wszystkie elementy kampanii można obejrzeć na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta":

www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/