PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

19 stycznia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 10.01.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.55.2016.AS dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej wraz z elementami sieci na działkach nr ew. 144/2 (powstałej po podziale działki nr ew. 144), 145/2 (powstałej po podziale działki nr ew. 145), 289 i 288 obręb 30 oraz działkach nr ew. 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 obręb 31 położonych przy ulicy Krakowskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

 

 

 

 

 1.  

         1. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 10.01.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.55.2016.AS dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej wraz z elementami sieci na działkach nr ew. 144/2 (powstałej po podziale działki nr ew. 144), 145/2 (powstałej po podziale działki nr ew. 145), 289 i 288 obręb 30 oraz działkach nr ew. 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 obręb 31 położonych przy ulicy Krakowskiej w Radomsku.

         2.  

    1. Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).