Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

5 stycznia 2018


Prezydent Miasta Radomsko ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań  publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko i treść ogłoszenia