Otwarte szkolenie dla organizacji pozarządowych

27 stycznia 2017


Miasto Radomsko podjęło współpracę z Centrum OPUS. Jest to współpraca o charakterze szkoleniowo-doradczym. Pierwsze szkolenie dla organizacji pozarządowych już 3 lutego.

W ramach działań proponowanych przez OPUS planowane są otwarte szkolenia dla wszystkich zainteresowanych podmiotów,  czyli organizacji pozarządowy oraz dla mniejszych grup podmiotów o skonkretyzowanych potrzebach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w otwartym spotkaniu szkoleniowym organizowanym przy współpracy z Centrum OPUS. Przedmiotem spotkania będzie omówienie nowych wzorów formularzy ofertowych oraz formularzy sprawozdań, które będą obowiązywały w postępowaniach konkursowych i udzielaniu dotacji dla w/w podmiotów w 2017 roku.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dn. 3 lutego 2017 roku (piątek) w godzinach 14.00 – 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, sala 104.