Ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego

28 sierpnia 2019


Okres wakacyjny to czas remontów w miejskich szkołach i przedszkolach. W dniach 26–28 dokonywano przeglądów przygotowania radomszczańskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Podczas wizyt sprawdzano stan gotowości placówek na przyjęcie uczniów i przedszkolaków oraz stan realizacji prac remontowych i inwestycyjnych, które prowadzone są zgonie z wcześniej ustalonym porządkiem i zaangażowaniem środków budżetowych.

W tegorocznym przeglądzie udział brali Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Małgorzata Krupska wraz z Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych Kamilem Bugdalem i specjalistą ds. budowlanych z tej jednostki Danutą Jankowską.

W większości placówek rozpoczęły się ostatnie przygotowania do roku szkolnego takie jak mycie okien, czyszczenie i poprawki sprzętu. W niektórych kończą się właśnie większe prace remontowe, jak wymiany podłóg, czy instalacja drzwi do sali teatralno-widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 6. Kilka przedszkoli zyskało docieplenie i nowe elewacje.

Zespół kontrolny zwraca szczególną uwagę na sprawy związane z bezpieczeństwem sprzętu i aktualnością przeglądów. Wszystko wskazuje na to, że przygotowania przebiegają bez zakłóceń. Przypomnijmy, w okresie wakacyjnym prowadzano następujące działania:

Remonty prowadzone w przedszkolach: 

- Publiczne Przedszkole nr 1 – okresowe przeglądy, remont oświetlenia w sanitariatach i węźle kuchennym, malowanie elewacji budynku, usprawnienie wentylacji w dwóch salach zajęć – 30.000 zł

- Publiczne Przedszkole nr 2 – okresowe przeglądy, malowanie pomieszczeń po termomodernizacji – 30.000 zł

- Publiczne Przedszkole nr 3 – likwidacja słupów żelbetowych na placu po starym oświetleniu, okresowe przeglądy, usprawnienie instalacji wentylacyjnej w kuchni, wymiana części obróbek blacharskich, malowanie korytarza – 30.000 zł

- Publiczne Przedszkole nr 4 – remont podłogi korytarza wejścia głównego, remont elewacji budynku przedszkola, okresowe przeglądy – 50.000 zł

- Publiczne Przedszkole nr 5 – okresowe przeglądy, wymiana części wentylatorów dachowych, docieplenie części budynku – 65.000 zł

- Publiczne Przedszkole nr 6 – okresowe przeglądy, docieplenie ścian budynku – 43.000 zł

- Publiczne Przedszkole nr 9 – okresowe przeglądy, usprawnienie instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Sokolej – 6000 zł

- Publiczne Przedszkole nr 10 – okresowe przeglądy, remont elewacji budynku – 60.000 zł

- Przedszkole Specjalne – okresowe przeglądy, opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu – 7000 zł

 

Remonty prowadzone w szkołach podstawowych:

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – okresowe przeglądy, remont chodników na placu szkolnym oraz likwidacja przyczyn przecieku wód opadowych do sali sensorycznej, wymiana siatki ogrodzenia na placu, remont sanitariatu – 76.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana oświetlenia klatki schodowej, okresowe przeglądy., opracowanie dokumentacji technicznej wymiany stropu (III etap prac), remont pomieszczenia sali zajęć, zakup piłkochwytu na boisku, zakup wiaty bieżni skoku w dal – 65.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – okresowe przeglądy, rozbiórka kuchni węglowej i remont pomieszczenia kuchennego, malowanie sali zajęć – 20.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – remont elewacji budynku (III etap), wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, okresowe przeglądy – 70.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – remont zaplecza kuchni, remont podłogi w sali zajęć klasy integracyjnej, okresowe przeglądy – 30.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 – remont podłogi w dwóch salach zajęć, wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w sali widowiskowej, przeglądy okresowe, remont hydrantów wewnętrznych,  – 50.000 zł

- Hala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 – okresowe przeglądy, malowanie sali terapeutycznej, remont oświetlenia sali terapeutycznej, remont instalacji nawodnienia boiska, remont wentylacji w bibliotece, naprawa części podłóg, wymiana części brodzików w łazienkach – 29.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – okresowe przeglądy, wymiana wentylatorów dachowych w dużej sali gimnastycznej, wymiana okna w kuchni, remont podłóg w dwóch salach zajęć – 40.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 – okresowe przeglądy, wymiana rozdzielni instalacji elektrycznej, pomiary instalacji odgromowej, malowanie sali gimnastycznej z renowacją podłogi – 60.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 – wymiana skorodowanych rur instalacji zimnej wody w szatni, okresowe przeglądy, pomiary instalacji odgromowej, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu po starej kotłowni, kontynuacja remontu parkingu, wymiana części hydrantów zewnętrznych – 40.000 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 – okresowe przeglądy, pomiary instalacji odgromowej, remont zaplecza kuchni, remont hydrantów zewnętrznych – 15.000 zł