Ostatnie prace na ulicy Kazimierza Wielkiego

26 września 2017


Trwają prace przy przebudowie ulicy Kazimierza Wielkiego. Do położenia pozostała ostatnia warstwa asfaltu.

Po zakończeniu inwestycji ulica zyska około 330 metrów nowej nawierzchni. Prace na ulicy Kazimierza Wielkiego obejmowały wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni oraz poboczy, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego i położenie nowej nawierzchni na przebudowywanym odcinku. Na ulicy wykonano już pierwszą warstwę asfaltu nazywaną „wiążącą”. Obecnie trwają przygotowania do położenia ostatniej warstwy „ścieralnej”.