Ostatnie posiedzenie rady miejskiej kadencji 2014/2018

6 listopada 2018


Dziś odbyła się ostatnia robocza Sesja Rady Miejskiej w Radomsku. Nie brakowało ciepłych słów oraz podziękowań dla radnych, władz miasta i pracowników urzędu za współpracę w czasie mijającej kadencji 2014/2018.

Było wspólne zdjęcie, podziękowania oraz upominki dla wszystkich radnych. Przewodniczący rady Łukasz Więcek dziękując podkreślił, że dzięki współpracy rady oraz prezydenta udało się w ciągu minionych lat zrealizować wiele ważnych dla miasta inwestycji i przedsięwzięć.

- To była trudna kadencja dla miasta, ponieważ w jej trakcie nastąpiła zmiana na stanowisku prezydenta, co miało wpływ na funkcjonowanie urzędu i rady. Rada miejska tej kadencji była silną radą. Moim zdaniem wybory, gdzie funkcjonowały okręgi jednomandatowe wyłoniły ludzi niezależnych, o mocnych charakterach. Moim zdaniem rada pracowała bardzo dobrze. Mimo wielu różnic między nami i trudnych dyskusji podczas prac komisji i sesji udało nam się dużo wspólnych celów zrealizować z korzyścią dla mieszkańców miasta. Mimo także ostatnio częstych sporów z prezydentem uważam, że mógł on liczyć na wsparcie radnych. Podjęto wiele trudnych uchwał m.in. ta w sprawie podwyżek. Myślę, że była to rada merytoryczna, silna, która dobrze wywiązała się ze swojego zadania  - mówi przewodniczący Łukasz Więcek.

- Dziękuję radnym rady miejskiej za współpracę. Współpraca ta układała się dobrze. W ostatnich miesiącach przed wyborami czasami emocje powodowały większe napięcie, ale mimo to, bardzo wiele udało nam się zrobić dla miasta. Wiele inwestycji zapoczątkowanych w tej kadencji będzie przynosić efekty w najbliższych latach - podkreśla prezydent Radomska Jarosław Ferenc.