OPUS ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych

6 lutego 2018


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ogłasza konkurs na mikrodziałania.

Organizacje pozarządowe m.in. z powiatu radomszczańskiego, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej, ale planują ekonomizację oraz grupy nieformalne planujące rejestrację w formie stowarzyszenia bądź fundacji z działalnością odpłatną lub gospodarczą mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego w wysokości do 5.000 zł.

Mikrowsparcia i pakiety rozwojowe mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i inne.

Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą mailową na adres mhibner@opus.org.pl.

Termin składania wniosków: od 01.02.2018 do 22.02.2018 do godziny 23.59.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, ul. Narutowicza 8/10  90-135 Łódź, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38, poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Stępień Dudek mstepien@opus.org.pl
Wioletta Gawrońska wgawronska@opus.org.pl
Katarzyna Książczak kksiazczak@opus.org.pl
Magdalena Poulain mpoulain@opus.org.pl
Magdalena Mirys mmirys@opus.org.pl
Krzysztof Smug ksmug@opus.org.pl

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).