Omówili zmiany w prawie dla organizacji pozarządowych

24 listopada 2017


W piątek 24 listopada br. w Urzędzie Miasta Radomska odbyło się spotkanie szkoleniowe pt. „Uwarunkowania formalno-prawne stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych w świetle najnowszych przepisów”.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem lokalnych organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Centrum OPUS. Poprowadziła je koordynatorka i trenerka - Maria Magdalena Poulain.
Tematem szkolenia było omówienie zmian, które należy wprowadzić do statutu stowarzyszenia w kontekście nowelizacji Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 210).  Termin dostosowania statutu stowarzyszenia do obecnie obowiązujących przepisów upływa z dniem 20 maja 2018 roku.  

Dodatkowo w czasie szkolenia dyżury pełnili prawnicy z Centrum OPUS, podczas których przedstawiciele organizacji i klubów mogli skonsultować treść statutu.