Ograniczyć skutki bezdomności

9 lutego 2017


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z policją oraz przedstawicielami stowarzyszeń przeprowadził badanie w celu ustalenia liczby bezdomnych w naszym mieście.

Jak wyjaśnia wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Kotlicka, spotkanie dotyczące ustalenia sposobu przeprowadzenia badania zleconego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się 6 lutego. Udział w nim wzięli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia „Panaceum” oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Zgodnie z ustaleniami badanie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego.

- Określenie liczby osób bezdomnych jest konieczne do poznania obecnej skali zjawiska bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy przy realizacji działań mających na celu ograniczenie skutków bezdomności, jak m.in. ustalenie liczby miejsc w noclegowniach lub liczby miejsc w schroniskach do zapewnienia schronienia wszystkim osobom potrzebującym na terenie naszego miasta – wyjaśnia Beata Kotlicka.

Podczas badania ustalono, że w schroniskach na terenie miasta przebywa 50 osób bezdomnych w tym 49 mężczyzn i1 kobieta. Średnia wieku w schroniskach przekracza 50 lat, natomiast jedna osoba to osiemnastolatek.

 - W szpitalnej kaplicy przebywa obecnie 3 bezdomnych, z informacji przekazanych przez policję wynika, że 7 osób, w tym 3 kobiety przebywają w pustostanach na terenie miasta. Z przeprowadzonych badań wynika, że przyczyną bezdomności u tych osób są zazwyczaj uzależnienia, eksmisje oraz bezrobocie – podsumowuje Beata Kotlicka.