Ogłoszono konkursy na dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli

5 marca 2018


Prezydent Miasta Radomsko ogłosił konkursy na dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku oraz Publicznego Przedszkola nr 3 w Radomsku i Publicznego Przedszkola nr 4 "Pod Zielnym Ludkiem" w Radomsku.

Treść wyżej wymienionych ogłoszeń dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miasta Radomsko, na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomsko i zainteresowanych placówek. Oferty można składać osobiście w Urzędzie Miasta, listownie, bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Termin składania zgłoszeń przez kandydatów upływa dnia 15.03.2018 roku (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).