Ogłoszenie o przetargu - OSP Stobiecko Miejskie

17 kwietnia 2019


Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku ul. Św. Rocha 216, w celu wyłonienia wykonawcy na wymianę dachu na budynku przy ul. Św. Rocha 216 wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych,  w dniu dzisiejszym ogłosiła przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z dodatkami i jest dostępna w zakładce „Ogłoszenia”.


Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z dodatkami
przedmiar robót ath