Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

16 września 2016


Prezydent Miasta Radomsko ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – trzeci konkurs.

Zarządzenie