Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2017

23 marca 2017


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2017.

Do pobrania:

Zarządzenie