Ogłoszenie

11 grudnia 2015


Prezydent Miasta Radomsko ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących „KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ REWITALIZACJI CENTRUM MIASTA RADOMSKA”

Prezydent Miasta Radomska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wariantowego opracowania „Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji centrum miasta Radomska”.

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców miasta Radomska z dwoma wariantami Koncepcji oraz zebranie opinii, zgłoszonych na formularzu ankietowym, w zakresie wyboru poszczególnych rozwiązań projektowych dla wybranych obszarów. Formy przeprowadzenia konsultacji:
1. Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch wariantów Koncepcji w terminie od 18.12.2015 r. do 22.01.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska (pok. 202), w godzinach 8.00-15.00.
2. Udostępnienie materiałów dotyczących Koncepcji na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”.
3. Debata publiczna w dniu 12.01.2016 r. o godz. 16:30 na Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Wypełnione formularze ankietowe można składać w terminie od 18.12.2015 r. do 22.01.2016r. w formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, a także za pośrednictwem strony internetowej „Rewitalizacja Centrum Miasta Radomska - Gra w miasto”.

Analiza opinii zgłoszonych na formularzu ankietowym, zamieszczenie wniosków z przeprowadzonych konsultacji za pośrednictwem strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”, nastąpi do dnia 05.02.2016 r. Do udziału zapraszam wszystkich pełnoletnich mieszkańców miasta Radomska.

Prezydent Miasta Radomsko