OGŁOSZENIE

7 listopada 2016


Znak:TNW.3032.1.2016                                                                      Radomsko, dnia 7 listopada 2016 r.Wykaz Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które otrzymały dotację celową na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych


Prezydent Miasta Radomsko informuje, że w wyniku naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych, które można było składać w terminie od 24.10.2016 r. do 28.10.2016 r., zostały złożone 4 wnioski, przez wymienione poniżej podmioty i została im udzielona dotacja :

1. Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych „Miła”, ul. Miła 11, 97-500 Radomsko  -  5 000,00 zł.
2. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Mickiewicza, ul. Ciepła 2, 97-500 Radomsko -  6 200,00 zł.
3. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczny”, ul. Ciepła 4, 97-500 Radomsko -  8 800,00 zł.
4. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan”, ul. Porzeczkowa 9, 97-500 Radomsko – 10 000,00 zł..