OGŁOSZENIE

19 października 2016


OGŁOSZENIE

Nie doszło do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:
przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym ph. „Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji”,
ponieważ Stowarzyszenie Centrum Pomocy „PANACEUM” w Radomsku sporządziło i złożyło ofertę na niewłaściwym formularzu.
Prezydent Miasta Radomsko uwzględniając rekomendację Komisji Konkursowej zdecydował o jej odrzuceniu ze względów formalnych.