OGŁOSZENIE

11 października 2016


Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Klub Wzajemnej Pomocy „SANSA” w Radomsku na realizację, przy wsparciu środków finansowych budżetu Miasta Radomsko, zadania publicznego pn. „Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie uwag na temat przedstawionej oferty.

Treść ogłoszenia i oferta w załączniku.