Odznaczeni za długoletnie pożycie małżeńskie

14 kwietnia 2018


W dniu 14 kwietnia 2018 roku o godzinie 11.00  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1 odbyła  się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” .

Wręczenia medali dokonał Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc z udziałem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku Artura Wernera,  który przekazał Jubilatom legitymacje z Kancelarii Prezydenta RP.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku Małgorzata Morawska w swoim przemówieniu wskazała, iż „(…)Nie sztuką jest pokochać, sztuką wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki…”

Na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczonych zostało 5 par małżeńskich.

Odznaczone zostały następujące osoby:

1. Pani Ewa  Lewandowska  i Pan Jerzy Lewandowski

2. Pani Zenobia Norenberg i Pan Józef Norenberg

3. Pani Stanisława Pawełoszek i Pan Jan Pawełoszek

4. Pani Leokadia Pielecha i Pan Albin Pielecha

5. Pani Elżbieta  Rączkowska i Pan Lech Rączkowski

Małżonkowie – Państwo Zenobia i Józef Norenbergowie  obchodzili 60 - diamentową rocznicę wspólnego pożycia małżeńskiego.
Jubileusz "Złotych Godów" uświetnił koncert Beaty Garbarz-Hebda i Pawła Hebda.

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku prosi wszystkich małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku . Ułatwi to terminowe wystąpienie o przyznanie medali do Kancelarii Prezydenta RP.

Galeria