Odznaczeni "Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"

8 października 2016


W sobotę 8 października br. w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Wręczenia medali dokonał Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc z udziałem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku Artura Wernera, który przekazał jubilatom legitymacje otrzymane z Kancelarii Prezydenta RP.

Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku Małgorzata Morawska, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że  "(...) Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki (...)"

Medal przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymało 8 par małżeńskich:

Barbara Cichuta i Jan Cichuta

Janina Cichuta i Tadeusz Cichuta

Teresa Gurazda i Wiesław Gurazda

Teodora Kaczmarek i Ryszard Kaczmarek

Ewa Kołodziejczyk i Kazimierz Kołodziejczyk

Czesława Kowalczyk i Stefan Kowalczyk

Bogumiła Kwaśniewska i Ryszard Kwaśniewski

Jolanta Zakrzewska i Lech Zakrzewski

 

Państwo Czesława i Stefan Kowalczykowie obchodzą 60 - diamentową rocznicę ślubu.

Jubileusz "Złotych Godów" uświetnił koncert Beaty Garbarz-Hebdy i Pawła Hebdy.

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku prosi wszystkich małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu do USC. Ułatwi to terminowe wystąpienie o przyznanie medali do Kancelarii Prezydenta RP.